MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

A minőség és a megbízhatóság a világpiacon valamennyi szervezet, így a D-PACK Kft. számára is létfontosságú kérdés. A minőségbiztosítás olyan előre megtervezett és módszeresen végrehajtott tevékenység, amelynek célja, hogy biztosítsa az ügyfél bizalmát egy termék, szolgáltatás minőségi követelményeknek való megfeleléséről.

ISO 9001

A Minőségirányítási Rendszer a szervezet általános működési modelljét írja le, azokat az általános követelményeket, amelyek teljesítése egy társaság sikeres (gazdaságos és a vevő bizalmát elnyerő) működéséhez szükséges. Az ISO 9001-es szabvány az ISO 9000-es minőségbiztosítással / minőségirányítással foglalkozó szabványcsoport meghatározó tagja. Ez a szabvány tartalmazza a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos követelményeket.

CERTOP

A CERTOP független szakértői által végrehajtott tanúsítás azt igazolja, hogy egy szervezet:

- megfelel a hazai és a meghivatkozott nemzetközi normáknak

- elkötelezett a vevői igények és a jogszabályi követelmények teljesítése érdekében

- rendszeresen - bevonva az érintett munkatársakat - rendszerszemlélettel vizsgálja felül és fejleszti a társaság működését, tevékenységének hatásosságát

TANÚSÍTOTT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

RENDSZER

A tanúsított rendszer javítja a szervezet külső-belső megítélését, hírnevét, a kapcsolatokat a piaci partnerek, belső munkatársak és a hatóság körében. Emellett növeli a munka hatékonyságát és hozzásegíti a vezetőséget az erősségek illetve gyengeségek feltárásához.

tanúsítvány HU19510-20 ISO 9001-2015 magyar 2021.02.01.pdf

tanúsítvány HU19510-20 ISO 9001-2015 angol 2021.02.01.pdf

PDF

PDF